AV Products Australia Logo

Microphones

Enbao Radio Mic
 • Unidirectional
 • Sensitivity 18mV/Pa(-32dB+/-2dB
 • Frequency Response 70hz-20Khz
 • Ptm Voltage 2.0 – 10V DC
 • S/N >92dB
 • Cable length 1.2m
 • Unidirectional
 • Sensitivity  18mV/Pa(-32dB+/-2dB
 • Frequency Response 70hz-20Khz
 • Ptm Voltage 2.0 – 10V DC
 • S/N >92dB
 • Cable length 1.2m
 • Omnidirectional
 • Sensitivity¬† 18mV/Pa(-32dB+/-2dB
 • Frequency Response 100hz-20Khz
 • Ptm Voltage 2.0 – 10V DC
 • S/N >68dB
 • Cable length 1.2m